Startseite » 1252 Leopoldsberg (Chwałkowice)

1252 Leopoldsberg (Chwałkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLeopoldsberg · · · Chwałkowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 24 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE. LEOPOLDSBERG. || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: grabie w słup, za nimi skrzyżowane kosa i cep

Publikacje: A. Kulla, AG