Startseite » 1253 Liebenau (Lubnów) I

1253 Liebenau (Lubnów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLiebenau · · · Lubnów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 24 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KOENIGL. FORST COLONIE || LIEBENAU | 1788

Opis pola pieczęci: na wprost wysokie drzewo liściaste, po prawej drwal z toporem nad głową, po lewej mały domek

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 76, ryc. 18