Startseite » 1261 Malino (Malina, obecnie część Opola) I

1261 Malino (Malina, obecnie część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMalino · · · Malina
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Andere

Datacja odcisku: 1831

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1831

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 6 (1831)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa ptaki na gałązce

Publikacje: –