Startseite » 1264 Massow (Masów)

1264 Massow (Masów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMassow · · · Masów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 25 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 157 (1854)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie wieńcowe} GEMEINDE | MASSOW | OPPELNER | KREIS

Publikacje: A. Kulla, AG