Startseite » 1266 Muchenitz (Mechnice) II

1266 Muchenitz (Mechnice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMuchenitz · · · Mechnice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: 25 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911), APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 260 (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE MUCHENITZ * || KR. OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z lancą (?) w prawej ręce

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.82, ryc. 38