Startseite » 1271 Nakel (Nakło) II

1271 Nakel (Nakło) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNakel · · · Nakło
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 81204, b.p. (1924), sygn. 62186, b.p. (1932); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 456 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE NAKEL || Kr. Oppeln. (pod napisem ornament ozdobny)

Opis pola pieczęci: kaplica (?)

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 85; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 463