Startseite » 1273 Neu Budkowitz (Nowe Budkowice) II

1273 Neu Budkowitz (Nowe Budkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Budkowitz · · · Nowe Budkowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 457 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEM. NEU · BUDKOWITZ * || KREIS | OPPELN | *

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wiata (kaplica?) pomiędzy dwoma drzewami

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.12