Startseite » 1274 Neu Kupp (Kup)

1274 Neu Kupp (Kup)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Kupp · · · Kup
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1802 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 24 (1833), sygn. 675, I. 57 (1858)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} (roślinny owalny wieniec) NEY | KUPPER | GEM: SIG | 1802

Publikacje: A. Kulla, AG