Startseite » 128 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) I

128 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Neukirch, Gross Neukirch · · · Polska Cerekiew
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1884

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1922

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 188, b.p. (1884, 1890, 1919, 1922)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE POHL: NEUKIRCH + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z proporcem w lewej ręce i konewką w prawej, gaszący pożar budynku (św. Florian)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 128