Startseite » 1281 Plümkenau (Radomierowice) I

1281 Plümkenau (Radomierowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPlümkenau · · · Radomierowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 26 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE PLÜMKENAU [[GS]] || OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z toporem na ramieniu, po obu stronach po jednej gwieździe (?)

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 91