Startseite » 1284 Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wieś) I

1284 Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wieś) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Neudorf · · · Polska Nowa Wieś
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XVII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 30 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 26 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} 16[…] SIGILLVM […] NEOVILLANE

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} anioł trzymający tarczę, na niej dwie postaci – prawdopodobnie Matka Boska, patronka lokalnego kościoła

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 87