Startseite » 1285 Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wieś) II

1285 Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wieś) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Neudorf · · · Polska Nowa Wieś
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: XIX w.

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 28 x 30 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 26 (XIX w.)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE VORSTAND * || POLNISCH NEUDORF.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KREIS | OPPELN | *

Publikacje: A. Kulla, AG