Startseite » 1287 Poppelau Colonie / Kolonie (Popielów-Kolonia)

1287 Poppelau Colonie / Kolonie (Popielów-Kolonia)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPoppelau Colonie / Kolonie · · · Popielów-Kolonia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 21 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 27 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]LAUER GEM: SG || OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w lewo, nad nim 4 ptaki

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.93