Startseite » 1288 Przyschetz (Przysiecz) I

1288 Przyschetz (Przysiecz) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPrzyschetz · · · Przysiecz
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 27 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PRZYSCHETZ GEM: SIGL || IN OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: drwal trzymający topór oburącz, po prawej i lewej stronie drzewo

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.97