Startseite » 129 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) II

129 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Neukirch, Gross Neukirch · · · Polska Cerekiew
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1923 – 1933

Chronologia odcisku: 1923

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 188, b.p. (1923)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GROSS-NEUKIRCH * || OBERSCHL.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z proporcem w lewej ręce i konewką w prawej, gaszący pożar budynku (św. Florian)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 129