Startseite » 1291 Przywor (Przywory) II

1291 Przywor (Przywory) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPrzywor · · · Przywory
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 27 (1833); APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 1660, s. 82 (1825)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SI: D: GEMEIN: PRZYWOR || OPPELN | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzyż pasyjny, po prawej i lewej stronie kwiat

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.98