Startseite » 1292 Przywor (Przywory) III

1292 Przywor (Przywory) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPrzywor · · · Przywory
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: pocz. XX w.

Chronologia odcisku: XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911), APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 27 (pocz. XX w.)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE PRZYWOR * || KREIS OPPELN.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzyż pasyjny

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.98