Startseite » 1297 Rothaus (Osiny) I

1297 Rothaus (Osiny) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRothaus · · · Osiny
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 19 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 27 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE. ROTHHAUS || OPPEL: | CREIS

Opis pola pieczęci: skrzyżowane kosa i topór

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.101