Startseite » 1300 Sacken (Lubienia) II

1300 Sacken (Lubienia) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSacken · · · Lubienia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE SACKEN * || KR. OPPELN

Opis pola pieczęci: górnik z kilofem w prawej i lancą w lewej ręce

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.102, ryc. 21