Startseite » 1306 Salzbrunn (Ładza) II

1306 Salzbrunn (Ładza) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSalzbrunn · · · Ładza
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GE : SI : ZU · SALTZBRUN (ozdobny ornament)

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu studnia

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.104