Startseite » 1307 Salzbrunn (Ładza) III

1307 Salzbrunn (Ładza) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSalzbrunn · · · Ładza
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911), APOp, WUU, sygn. 2935, b.p. (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SALZBRUNN

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu studnia

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.104, ryc. 29, ryc. F. Stumpe, OFS