Startseite » 1310 Schodnia (Schodnia) II

1310 Schodnia (Schodnia) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchodnia · · · Schodnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. w. XIX

Wymiary odcisku: 21 x 23 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 29 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM. SIEGEL SCHODNIA

Opis pola pieczęci: {pojedyncze niepełne obrzeżenie ciągłe} siekiera w słup

Publikacje: A. Kulla, AG