Startseite » 1311 Schodnia (Schodnia) III

1311 Schodnia (Schodnia) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchodnia · · · Schodnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 29 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 151 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN. SIEG : SCHODNIA || OPPELNER | KREIS

Opis pola pieczęci: {podwójne obrzeżenie ciągłe} siekiera w słup na murawie

Publikacje: A. Kulla, AG

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci po 1933 r., A. Kulla, AG