Startseite » 1313 Sczedrzik (Szczedrzyk) I

1313 Sczedrzik (Szczedrzyk) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSczedrzik · · · Szczedrzyk
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 15 x 17 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 30 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM SCZEDRZICK

Opis pola pieczęci: pług skierowany  w prawo, nad nim skrzyżowana kosa z cepem

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.111