Startseite » 1319 Slawitz (Sławice, obecnie część Opola) I

1319 Slawitz (Sławice, obecnie część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSlawitz · · · Sławice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 30 (1833); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SLAWITZ · GEM : SIEG || OPPELER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} serce, z którego wyrastają trzy kwiaty

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.114