Startseite » 132 Potzenkarb (Pociękarb)

132 Potzenkarb (Pociękarb)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPotzenkarb · · · Pociękarb
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 161 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE POTZENKARB + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop, za nim dwoje skrzyżowanych grabi

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 132