Startseite » 1320 Slawitz (Sławice, obecnie część Opola) II

1320 Slawitz (Sławice, obecnie część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSlawitz · · · Sławice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 511 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDEVORSTAND SLAWITZ * || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: serce, z którego wyrastają trzy kwiaty

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.114