Startseite » 1323 Straduna (Stradunia) II

1323 Straduna (Stradunia) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStraduna · · · Stradunia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1838

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 2640, s. 30 (1838), sygn. 2109, s. 15 (1840)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} STRADUNA · GEM : SIGEL || IN OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: podwójny orzeł austriacki, na nim tarcza herbowa. Na tarczy Matka Boska z Dzieciątkiem

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.116, ryc. 2; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 467