Startseite » 1324 Straduna (Stradunia) III

1324 Straduna (Stradunia) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStraduna · · · Stradunia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1922

Chronologia odcisku: pocz. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 2113, s. 19 (1922), sygn. 2188, s. 21 (1932); APOp, RO, sygn. 77802, b.p. (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE STRADUNA * || KR. OPPELN

Opis pola pieczęci: snop, za nim skrzyżowane kosa i grabie

Publikacje: A. Kulla, AG