Startseite » 1327 Tarnau (Tarnów Opolski) II

1327 Tarnau (Tarnów Opolski) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTarnau · · · Tarnów Opolski
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Tiere

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: 1887 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 77825, b.p. (1927); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 146 (1887)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE TARNAU || Kreis Oppeln.

Opis pola pieczęci: jeździec na koniu w skoku w prawą stronę

Publikacje: –