Startseite » 1328 Tauenzinow (Okoły) I

1328 Tauenzinow (Okoły) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTauenzinow · · · Okoły
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1820 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 20 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 31 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} G : S : COLLONIE TAUENZINOW || OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ostrze kosy i lemiesz w słup, po lewej 18, po prawej 20

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.119