Startseite » 1329 Tauenzinow (Okoły) II

1329 Tauenzinow (Okoły) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTauenzinow · · · Okoły
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: poł. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, b.p. (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE TAUENZINOW * || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ostrze kosy i lemiesz w słup, po lewej 18, po prawej 20

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.119, ryc. 8