Startseite » 1331 Tempelhof (Niwki) II

1331 Tempelhof (Niwki) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTempelhof · · · Niwki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive, Topographisch, Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: l770 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 20 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 31 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN : SIEG : TEMPELHOFF || OPPELN : | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kaplica (kościół?) po prawej, po lewej skrzyżowany szpadel z siekierą

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.120, ryc. 27