Startseite » 1337 Wilhelmsberg (Wybłyszczów)

1337 Wilhelmsberg (Wybłyszczów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWilhelmsberg · · · Wybłyszczów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1821 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 20 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 31 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE: WILHELMSBE. || OPPELNER | KREIS

Opis pola pieczęci: dwie skrzyżowane siekiery, pod nimi 1821 i dwie gałęzie

Publikacje: A. Kulla, AG