Startseite » 134 Przewos (Przewóz) I

134 Przewos (Przewóz) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPrzewos · · · Przewóz
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 25255, k. 18 (1855)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PRZEWOSER GEM SIEG || COSLER | KREIS

Opis pola pieczęci: postać modląca się na kolanach skierowana w prawo, nad nią księżyc, po prawej i lewej stronie krzyż

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 134