Startseite » 1346 Zedlitz (Grabice)

1346 Zedlitz (Grabice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZedlitz · · · Grabice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * COLONIE ZEDLITZ * || KREIS OPPELN.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kosiarz z kosą przy pracy

Publikacje: A. Kulla, AG; opis Wilpert I.131