Startseite » 1350 Zlattnik (Złotniki) I

1350 Zlattnik (Złotniki) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZlattnik · · · Złotniki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 131, k. 540 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * PIEC GMINV ZLATNICZKIEGO

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} chłop przy pługu skierowany w prawą stronę

Publikacje: –