Startseite » 1353 Zlönitz (Źlinice) I

1353 Zlönitz (Źlinice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZlönitz · · · Źlinice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 131, k. 526 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} * PIEC : GMIN[[V]] ZLENICZKIEGO

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} chłop skierowany w prawą stronę z uniesionym w górę narzędziem (kilofem?), po prawej niezidentyfikowany obiekt

Publikacje: –