Startseite » 1359 Zywodczütz (Żywocice) II

1359 Zywodczütz (Żywocice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZywodczütz · · · Żywocice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1924); APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 616, s. 245 (1913)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZYWODCZIZ GEM: SIEGEL || OPPLER | KREIS

Opis pola pieczęci: grabie w słup, za nimi litera Z, po obu stronach sierp skierowany do środka pola

Publikacje: A. Kulla, AG; opis Wilpert I.137