Startseite » 1361 Albrechtsdorf (Wojciechów) I

1361 Albrechtsdorf (Wojciechów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlbrechtsdorf · · · Wojciechów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1796

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 20 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 4020, k. 2 (1796), sygn. 3852; 25 (1832), SP w Oleśnie, sygn. 142, b.p. (1796)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * WOI[[C]]IEHOW *

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kłosy zbóż

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1;  opis A. Starczewska- Wojnar, PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1361