Startseite » 1367 Alt Rosenberg (Stare Olesno) I

1367 Alt Rosenberg (Stare Olesno) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Rosenberg · · · Stare Olesno
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1839

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 4251, b.p. (1831); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 187, b.p. (1839)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEM […] A/R[[O]]SENBERG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 5; opis PWGW;  opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1367