Startseite » 137 Raschowa (Raszowa)     

137 Raschowa (Raszowa)     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRaschowa · · · Raszowa
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 247 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE RASCHOWA + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu grabie w słup, na nich niezidentyfikowany przedmiot

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 137