Startseite » 1372 Basan (Bażany) II

1372 Basan (Bażany) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBasan · · · Bażany
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1862

Chronologia odcisku: 1862 – koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 318, b.p. (1862), sygn. 143, b.p. (1882), sygn. 325, b.p. (1878)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} • GEMEINDE • || KREIS ROSENBERG O/S

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BASAN | *

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 9; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1372