Startseite » 1374 Basan (Bażany) IV

1374 Basan (Bażany) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBasan · · · Bażany
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 36 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1928, 1930, 1932)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} • Gemeindevorstand BASAN • || Kreis Rosenberg

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} snop zboża, za nim skrzyżowane grabie i cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 11; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1374