Startseite » 1376 Bischdorf (Biskupice) II

1376 Bischdorf (Biskupice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBischdorf · · · Biskupice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Staatswappen

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 145, b.p. (1856, 1858, 1892); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE BISCHDORF || KR. ROSENBERG [[1856]]

Opis pola pieczęci: godło państwowe – orzeł

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 13; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1376