Startseite » 1379 Bodland (Bogacica) II

1379 Bodland (Bogacica) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBodland · · · Bogacica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1868

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 323, b.p. (1868), sygn. 325, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE BODLAND || KREIS ROSENBERG

Opis pola pieczęci: droga w perspektywie (?), po 6 drzew po jej obu stronach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 16; PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1379