Startseite » 1381 Bodland (Bogacica) IV

1381 Bodland (Bogacica) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBodland · · · Bogacica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 56126, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} • GEMEINDE · VORSTAND • || BODLAND KREIS ROSENBERG O/S

Opis pola pieczęci: {podwójne obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane 3 kłosy zboża z 3 kłosami zboża

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 17, Starczewska-Wojnar, KPW 1, nr 18; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1381

Uwagi: pieczęć z 1935 r. napisowa (APOp, SP w Oleśnie, sygn. 234, k. 7),