Startseite » 1384 Borkowitz (Borkowice) III

1384 Borkowitz (Borkowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBorkowitz · · · Borkowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 144, b.p. (1888); APOp, RO, sygn. 64588, b.p. (1931); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S.

W polu: BORKOWITZ | KREIS (nad napisem poroże jelenia)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 24, opis Wilpert XIII.1; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1384