Startseite » 1385 Boroschau (Boroszów) I

1385 Boroschau (Boroszów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBoroschau · · · Boroszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1866

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1866

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 904, b.p. (1835); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 321, b.p. (1866) Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BOROSCHAV : GEMEI :

Opis pola pieczęci: 3 topole (?) na murawie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 25, PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1385