Startseite » 1386 Boroschau (Boroszów) II

1386 Boroschau (Boroszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBoroschau · · · Boroszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1892

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 337, b.p. (1888); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 32, b.p. (1892)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S

W polu: BOROSCHAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 26; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1386